Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.2 za sve korisnike na svim serverima – 19. studenog 2010.

Poštovani,

S današnjim danom puštena je nova verzija aplikacije u kojoj se nalazi mnoštvo novih funkcija i dorade starih.

U novoj verziji aplikacije v.1.0.2 nalazi se:

 • Automatski odabir državnih praznika i blagdana – Datumi državnih  praznika i blagdana automatski se odabiru ukoliko se kreira evidencija za cijeli mjesec ili tjedan u kojem se nalazi blagdan na mjesečnoj evidenciji radnog vremena
 • Prikaz državnih blagdana i praznika u izvještaju
 • Prikaz ograničen na 10 zaposlenika unutar kalendara ukoliko zaposlenici nisu filtrirani prema odjelima
 • Dodana nova kartica Kontakt podaci radnika na Zaposlenicima
 • Omogućen je odabir noćnog rada za vrijeme rada pojedinog odjela
 • Korekcija izgleda brzog izbornika evidencije
 • Tipovi radnog vremena odvojeni prema kategorijama
 • Omogućeno ispisivanje kalendara na pisač
 • Prikaz informativnog oblačića pozicioniranjem miša na evidentirano radno vrijeme
 • Dodan gumb Dodaj  kod evidentiranja tipova radnog vremena za sve radnike na dnevnoj evidenciji
 • Dodani svi tipovi radnog vremena na dnevnoj evidenciji
 • Korisnici aplikacije: ispravljeno korisničko ime koje se šalje na e mail adresu koji se prikazuje u obliku (ime@tvrtka)
 • Omogućena korisnička prava prilikom kreiranja korisnika aplikacije od strane administratora

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr

a upite za cijene i najam aplikacije javite se na prodaja@mag.hr.

Srdačan pozdrav,

Ekipa Mag informatike

Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.4 – 29. prosinca 2010.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.4 nalazi se:

 • Podaci zaposlenika –> dodana polja za unos godine, mjeseca i dana kod unosa staža
 • Omogućeno ručno slanje izvještaja na e-mail adresu odabirom opcije u izborniku izvještaji na mjesečnoj evidenciji

 

Automatizirane postavke aplikacije

 • Kod evidentiranja radnog vremena na dnevnoj evidenciji dodano automatsko dodavanje prekovremenog rada ako se odjednom evidentira na kalendaru više od 8 sati
 • Ukoliko se na kalendaru evidencije odjednom označi rad prije i nakon 22 sata aplikacija će automatski dodati redovan i noćni rad
 • Omogućeno slanje podsjetnika za ne vođenu evidencije u određenom periodu na e-mail adresu
 • Dodana opcija automatskog evidentiranja radnog vremena po danima
 • Omogućeno automatsko evidentiranje tipova radnog vremena odabirom dana u tjednu za svakog radnika zasebno
 • Automatsko slanje izvještaja radnog vremena u raznim vremenskim intervalima i formatima na odabranu e-mail adresu

Srebrna medalja na ARCI 2010 za MAG-ERA aplikaciju! – 6. listopada 2010.

Na svečanoj dodjeli nagrada koja se održala u subotu, 2.listopada, Mag Informatika d.o.o. s inovacijom MAG-ERA osvojila je – srebrnu plaketu ARCE. Zahvaljujemo svim našim korisnicima aplikacije MAG-ERA na velikoj pomoći u razvoju! Ovo je zajednička nagrada svima nama.

Hvala svima,

Ekipa Mag informatike

Više o nagrađenima na stranicama Razvojne agencije Zagreb: http://www.raza-tpz.hr/Default.aspx?sid=3825

 

 

Zagreb, 05.10.2010. – Danas su u prostorijama Razvojne agencije Zagreb (RAZA-TPZ) dodijeljene nagrade koje su osvojene na ovogodišnjoj ARCI sajmu inovacija, koja je održana u prostorima NSB-a u Zagrebu 2.10.2010. godine. Mag informatika je ove godine osvojila srebrnu medalju za svoj novi softverski proizvod MAG-ERA. Time je uz brončanu medalju sa Inove 2009. Mag informatika postala nositelj inovacija na području izrade softvera i na državnom nivou. Ističemo da se softver Mag informatike koristi u preko 150 tvrtki diljem Hrvatske i Bosne. Aplikaciju MAG-ERA trenutno koristi novih 150 zainteresiranih tvrtki koje pomažu u razvoju sa svojim specifičnim zahtjevima. Aplikacija je dostupna u potpunosti besplatno za evidenciju 2 radnika, a za više radnika može se koristiti već od 100,00 kuna mjesečno.

MAG-ERA je prva i jedinstvena aplikacija koja je u potpunosti online, te time zadovoljava zakonsku obavezu vođenja evidencije na mjestu rada radnika, bez papirologije i nepotrebne razmjene podataka između više lokacija rada radnika poslodavca sukladno Pravilniku o vođenju evidencije radnika i radnog vremena i Zakonu o radu.

ERA – Evidencija radnika

Eto, došao je i 01.09 a s njim i vrijeme da konačno putimo u produkciju našu Ericu, softver za evidenciju radnika prema pravilniku kojeg se svi pomalo pribojavamo. Previše podataka, previše evidencija, previše svega, ali pokušali smo nekako to izvesti na način da zadovoljava prvenstveno naše stalne a i sve buduće korisnike.

evidencija radnikaDobili smo puno upita, ideja, sugestija ali i mnogo vas je izrazilo bojazan za svoje specifičnosti u poslovanju poput građevinara, prijevoznika, liječnika i općenito raznih velikih tvrtki. Budimo realni, nikom se ne zapošljava posebna osoba koja bi radila samo evidenciju radnika i vodila brigu o tome. Kriza je, već i vrapci pjevaju o tome, svi gledamo kako optimizirati posao, uštedjeti koju kunu, a da ne zakidamo djelatnike, državu (posebno nju), dobavljače i da nekako preživimo ovo teško razdoblje.

Moramo priznati da nas veseli odaziv. Puno vas se javilo i stoga danas, 01.09 imamo puno posla. Moramo uskladiti naše razvojne mogućnosti, vaše potrebe i zahtjeve ali i moguće promjene u zakonu ili pravilniku stoga moramo biti spremni, ali naši postojeći korisnici drugih aplikacija već znaju da se mogu osloniti na nas neovisno radi li se o nekom novom pravilniku ili izmjeni HZZO-a, uredskom poslovanju ili školskim radostima.

Za prvi post nećemo duljiti, želimo Vam svima dobrodošlicu, uz nadu da ćemo uz vas, vaše sugestije, pohvale i kritike napraviti bolji softver, na koji ćete se moći osloniti u svakom trenutku. Čak i ako imate neke posebne zahtjeve i potrebe, slobodno nam se obratite mailom ili telefonom, mi smo ipak tu radi vas.

Za više informacija o našim proizvodima i uslugama slobodno nas kontaktirajte na naše telefone (+385 (0)1 4640 222) ili email adresu info@mag.hr.

Copyright ©2010 Mag informatika

Nova verzija aplikacije MAG-ERA 1.0.0.7 – 30. rujna 2010.

Sa današnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa nekim preinakama.

U novoj verziji 1.0.0.7. nalazi se:

 • Odabir radnog vremena zaposlenika
 • Odabir radnog vremena odjela
 • Deaktiviranje korisnika aplikacije
 • Dodano upozorenje o izvršenoj akciji dodavanja radnog vremena
 • Dodano dodatno polje uz OIB za evidenciju internih šifri radnika
 • Dodano obrazovanje 2 godine fakulteta kod kreiranja zaposlenika
 • Ispravljena greška prilikom dodavanja OIB-a koji počinje sa znamenkom nula
 • Ispravljena greška prilikom dodavanja dnevne evidencije radnog vremena

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Kreće MAG-ERA – Aplikacija za evidenciju radnika i radnog vremena – 1. rujna 2010.

Poštovani posjetitelji,

Obavještavamo Vas da danas kreće probno korištenje aplikacije Evidencije radnika i radnog vremena. Svi zainteresirani bit će kontaktirani od naših operatera mailom o otvorenim accountima za pristup bazi.

Odlukom Uprave Maga, PRVA DVA korisnika aplikacije bit će uvijek besplatni. Što zapravo znači da sve tvrtke ili obrti sa do 2 zaposlenika imaju pravo aplikaciju koristiti potpuno besplatno, bez mjesečne naknade.

Želimo svim testerima ugodan rad u aplikaciji!

MAG-ERA – Novi softver u razvoju! – 24. kolovoza 2010.

Dragi naši klijenti i posjetitelji web-a,

Obzirom na novo nastalu situaciju vezano uz izmjene Zakona o radu, sukladno istom od 01.06.2010. godine SVI poslodavci dužni su voditi Evidenciju radnog vremena radnika.

Kako bi Vam olakšali novonastalu situaciju i kako se ne bi morali boriti sa mnoštvom podataka koji se moraju ažurirati na dnevnoj bazi, u izradi je aplikacija u kojoj će se voditi Evidencija o radnicima (MAG – ERA). Riječ je o web aplikaciji koja se s lakoćom pokreće iz bilo kojeg web browsera s računala koji ima pristup internetu i nije potrebna instalacija. Aplikacija za vođenje evidencije radnika neće biti na prodaju već će se plaćati najam za korištenje na mjesečnoj bazi, a svim našim odanim korisnicima odobrit ćemo prigodne popuste.

Nažalost, kazne za neredovito vođenje evidencije dosežu i do 100.000,00 kn, stoga je aplikacija koja se brine o vođenju trajno i učinkovito rješenje za sve subjekte.

Odredbama novog Zakona o radu svim poslodavcima propisana je obveza vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika, a koja nije bila uređena odredbama ranije važećeg Zakona o radu. Osim toga Zakon o evidencijama u oblasti rada kojim je do sada bila uređena ova materija prestao je važiti 31. svibnja 2010., a ministar gospodarstva rada i poduzetništva dana 24. svibnja 2010. donesao je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 66/10), koji je stupio na snagu 1. lipnja 2010.

Prema odredbama predmetnog Pravilnika evidencije o radnicima moraju sadržavati podatke o radnicima te podatke o radnom vremenu radnika. Svi poslodavci su ovu evidenciju o radnicima obvezni početi voditi danom početka rada radnika te je ažurno voditi sve do dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.

Što se oblika tj., forme vođenja evidencija tiče one se, prema odredbama Pravilnika, mogu voditi pisano na papiru ili u elektroničkom obliku pa dakle isključivo o volji i mogućnostima poslodavca ovisi koji će oblik izabrati. Osim toga za podatke o radnom vremenu mogu se koristiti odgovarajuće kartice s jasnim pojašnjenjima značenja istih. U ove evidencije o radnicima te o radnom vremenu radnika svaki radnik ima pravo uvida.

Pravilnik detaljno propisuje obvezni sadržaj evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu, a podatke u evidenciju unosi poslodavac iz odgovarajuće dokumentacije Svaki radnik je u svrhu vođenja evidencije o radnicima obvezan poslodavcu dostaviti potrebnu dokumentaciju ili isprave, a svaku eventualnu promjenu podatka radnik je dužan prijaviti poslodavcu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Pozivamo Vas da nam se javite ( info@mag.hr , 01 4640 222 www.mag.hr ) kako bi Vas uključili u probno razdoblje korištenja aplikacije. Besplatni probni period je 15 dana u kojem možete u potpunosti koristiti aplikaciju i isprobati njene mogućnosti. Cijene najma aplikacije su vrlo popularne te će se kretati od 100 – max. 500 kn mjesečno, ovisno o veličini poslovnog subjekta.

Srdačan pozdrav,

Miroslav Milak

Direktor Mag informatike