MAG-ERA – Novi softver u razvoju! – 24. kolovoza 2010.

Dragi naši klijenti i posjetitelji web-a,

Obzirom na novo nastalu situaciju vezano uz izmjene Zakona o radu, sukladno istom od 01.06.2010. godine SVI poslodavci dužni su voditi Evidenciju radnog vremena radnika.

Kako bi Vam olakšali novonastalu situaciju i kako se ne bi morali boriti sa mnoštvom podataka koji se moraju ažurirati na dnevnoj bazi, u izradi je aplikacija u kojoj će se voditi Evidencija o radnicima (MAG – ERA). Riječ je o web aplikaciji koja se s lakoćom pokreće iz bilo kojeg web browsera s računala koji ima pristup internetu i nije potrebna instalacija. Aplikacija za vođenje evidencije radnika neće biti na prodaju već će se plaćati najam za korištenje na mjesečnoj bazi, a svim našim odanim korisnicima odobrit ćemo prigodne popuste.

Nažalost, kazne za neredovito vođenje evidencije dosežu i do 100.000,00 kn, stoga je aplikacija koja se brine o vođenju trajno i učinkovito rješenje za sve subjekte.

Odredbama novog Zakona o radu svim poslodavcima propisana je obveza vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika, a koja nije bila uređena odredbama ranije važećeg Zakona o radu. Osim toga Zakon o evidencijama u oblasti rada kojim je do sada bila uređena ova materija prestao je važiti 31. svibnja 2010., a ministar gospodarstva rada i poduzetništva dana 24. svibnja 2010. donesao je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 66/10), koji je stupio na snagu 1. lipnja 2010.

Prema odredbama predmetnog Pravilnika evidencije o radnicima moraju sadržavati podatke o radnicima te podatke o radnom vremenu radnika. Svi poslodavci su ovu evidenciju o radnicima obvezni početi voditi danom početka rada radnika te je ažurno voditi sve do dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.

Što se oblika tj., forme vođenja evidencija tiče one se, prema odredbama Pravilnika, mogu voditi pisano na papiru ili u elektroničkom obliku pa dakle isključivo o volji i mogućnostima poslodavca ovisi koji će oblik izabrati. Osim toga za podatke o radnom vremenu mogu se koristiti odgovarajuće kartice s jasnim pojašnjenjima značenja istih. U ove evidencije o radnicima te o radnom vremenu radnika svaki radnik ima pravo uvida.

Pravilnik detaljno propisuje obvezni sadržaj evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu, a podatke u evidenciju unosi poslodavac iz odgovarajuće dokumentacije Svaki radnik je u svrhu vođenja evidencije o radnicima obvezan poslodavcu dostaviti potrebnu dokumentaciju ili isprave, a svaku eventualnu promjenu podatka radnik je dužan prijaviti poslodavcu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Pozivamo Vas da nam se javite ( info@mag.hr , 01 4640 222 www.mag.hr ) kako bi Vas uključili u probno razdoblje korištenja aplikacije. Besplatni probni period je 15 dana u kojem možete u potpunosti koristiti aplikaciju i isprobati njene mogućnosti. Cijene najma aplikacije su vrlo popularne te će se kretati od 100 – max. 500 kn mjesečno, ovisno o veličini poslovnog subjekta.

Srdačan pozdrav,

Miroslav Milak

Direktor Mag informatike