Izvještaji

Iz aplikacije je moguće ispisati izvještaje za svakog radnika pojedinačno, za sve radnike unutar pojedinog odjela te izvještaje za sve radnike odjednom.

Izvještaji su prilagođeni za vaše knjigovodstvene servise te je iz njih moguće s lakoćom obračunati plaće na osnovi satnice radnog vremena.

Aplikacija nudi dnevne, tjedne i mjesečne izvještaje radnog vremena, izvještaje za prethodni i tekući mjesec te izvještaje u raspodnu od datuma do datuma.

Izvještaje je moguće izvoziti u PDF format i ispisivati na vaš printer ili slati putem maila.

Dnevni i tjedni izvještaj

Ovisno o potrebama tvrtke omogućen je ispis raznih izvještaja koje je moguće ispisati iz aplikacije na zahtjev pojedinog radnika ili nadležne osobe na uvid.
Na izvještajima se prikazuju osobni podaci radnika za kojeg se kreira izvještaj, datumi radnog vremena te sati radnog vremena podijeljeni po tipovima. Na vrhu izvještaja nalazi se legenda pojmova te je s lakoćom moguće pročitati ukupno radno vrijeme po tipovima.

Mjesečni izvještaj

Mjesečni izvještaj u potpunosti je prilagođen za knjigovodstvene servise i obračun plaća na osnovi unesenog radnog vremena radnika. Svaki izvještaj sadrži legendu pojmova, odnosno, skraćenice tipova radnog i neradnog vremena.
S lakoćom ga je moguće ispisati na zahtjev pojedinog radnika ili na uvid nadležnoj osobi  te ga je moguće izvoziti iz aplikacije u PDF formatu i slati u istom tom obliku vašem knjigovodstvenom servisu.