Odjeli

Unutar svake tvrtke postoje odjeli neovisno da li se radilo o lokalnim odjelima, podružnicama ili mobilnim lokacijama kao što su gradilišta za vođenje evidencije radnog vremena unutar građevinskih tvrtki.

Svakog radnika koji se unese u aplikaciju moguće je povezati sa odjelom unutar tvrtke.

Radnici se filtriraju prema odjelima prilikom vođenja evidencije što znatno olakšava snalaženje prilikom evidentiranja radnog vremena za mnoštvo zaposlenika.

Voditelji odjela

Svaki odjel moguće je povezati sa osobom koja će voditi evidenciju radnog vremena za sve zaposlenike unutar svog odjela. Nebitno da li se radilo samo o jednoj osobi ili o par osoba, ovisno koliko su veliki vaši odjeli, moguće je dodati više voditelja za pojedinu jedinicu. Svaki voditelj odjela je ujedno i korisnik aplikacije koje dodjeljuje poslodavac kroz aplikaciju te im dodjeljuje orgraničenja za korištenje aplikacije.

Korisnička prava

Svaka osoba koja vodi evidenciju za svoje zaposlenike ili vodeća osoba unutar pojedinog odjela ujedno je i korisnik aplikacije te joj administrator aplikacije, odnosno poslodavac daje korisnička prava nad aplikacijom. Sam poslodavac odlučuje kojoj razini korištenja može pojedina osoba pristupiti ovisno o položaju unutar tvrtke. Na taj način osigurava se mijenjanje unesenih podataka o radnom vremenu i tajnosti samih podataka o radnicima.