Brzo do rezultata

 • Prijavite se

  Aktivirajte korisnički račun s pristupnim podacima koje ste dobili putem maila aktivacije.

 • Upišite radnike i odjele

  Kreirajte odjele i povežite pojedinog zaposlenika s njegovim odjelom.

 • Unesite radno vrijeme

  Filtrirajte zaposlenike prema odjelima i na jedan klik evidentirajte tipove radnog vremena.

Zašto baš MAG-ERA?

 • Smanjite vrijeme i papirologiju potrebnu za evidenciju radnika i radnog vremena
 • Ne brinite o instalacijama i novim verzijama aplikacije
 • Vodite podatke online neovisno o lokaciji i položaju. Tako uvijek možete doći do svojih podataka
 • Jednostavan unos podataka radnika i radnog vremena
 • Automatsko kreiranja izvještaja za obračun plaća

Pravilnik o vođenju evidencije

Dana 01.06.2010 na snagu je stupio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu (NN 66/10). Poslodavac je obvezan voditi evidenciju radnika i radnog vremena te imati vođenu evidencije u radnom prostoru. Novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac, odnosno pravna osoba ukoliko ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu.

Pogledajte prezentaciju

Pridružite nam se na internet prezentaciji aplikacije MAG-ERA i iskoristite priliku da nas pitate sve što vas zanima. U samo pola sata saznajte kako jednostavna evidencija radnika može biti.

Prijavite se za Webinar

Budite u kontaktu s nama


Preko 150 korisnika naših aplikacija

Funkcije aplikacije MAG-ERA

 • ONLINE Evidencija radnika i radnog vremena

  MAG-ERA je prva online web aplikacija za koju nije potrebna instalacija već ju je moguće pokrenuti sa bilo kojeg računala koji ime pristup internetu. Omogućeno je vođenje evidencije radnika i svih njihovih podataka koji su propisani pravilnikom te je omogućeno vođenje evidencija radnog vremena i kreiranje izvještaja za obračun plaća.

 • Proizvoljno radno vrijeme

  Vođenje evidencije radnog vremena za djelatnike na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj bazi u različitim vremenskim intevalima.

 • Smjenski i noćni rad

  Omogućeno je vođenje evidencije radnog vremena za smjenski rad i noćni rad odabirom sati noćnog ili smjenskog rada koji se prikazuje na izvještaju.

 • Mjesečni unos vremena

  Vođenje evidencije radnika za cijeli mjesec unaprijed na jedan klik miša. Omogućeno je planiranje i bilježenje godišnjih odmora svih radnika.

 • Dnevni unos vremena

  Uređivanje evidencije na dnevnoj bazi preko odabira dnevne evidencije gdje je moguće najtočnije uređivanje tipova radnog vremena u različitim vremenskim intervalima do 15 minuta.

 • Tehnička podrška

  Tehničku podršku možete ostvariti putem našeg email-a info@mag.hr, internet chat-a (Live support) kojem se pristupa sa početne stranice evidencije, naših telefona, skypa (user: maginformatika), uskoro foruma te našeg novog proizvoda - sustava za podršku korisnicima (help desk) koji je u fazi beta testiranja.

 • Izvještaji

  Dnevni, tjedni i mjesečni izvještaji pogodni za obračun plaća na osnovi evidencije satnice radnog vremena.

  Omogućen izvoz izvještaja u više formata za pojedinog radnika, na nivou odjela i za sve radnike.

 • Konstantne nadogradnje

  Konstantna prilagodba aplikacije korisnicima, nadogradnje i usavršavanje postojećih te kreiranje novih funkcija.

 

Support

LiveZilla Live Help

Srebrna medalja na ARCI 2010 za MAG-ERA aplikaciju!

U prostorima NSB-a u Zagrebu 2.10.2010. godine održan je sajam inovacija. Mag informatika je ove godine osvojila srebrnu medalju za svoj novi softverski proizvod MAG-ERA. Time je uz brončanu medalju sa Inove 2009. Mag informatika postala nositelj inovacija na području izrade softvera i na državnom nivou.