v 1.0.8

 • Dodana mogućnost odabira radnog vremena zaposlenika u minutama (vremenski interval 5 minuta npr. 8:30)
 • Dodana mogućnost odabira radnog vremena smjene u minutama (interval 5 minuta npr. 14:45)

v 1.0.7

 • Kod ispisa izvještaja radnog vremena zaposlenika prikazuje se broj stranica, te se podaci o radniku i ustanovi ponavljaju na svim stranicama izvještaja
 • Omogućeno polje dodavanja novog zvanja Podaci zaposlenika –> kartica Osobni podaci
 • Dodan redni broj ispred imena zaposlenika radi pregleda broja zaposlenika za koje se vodi evidencija

v 1.0.6

Postavke aplikacije

 • Unos dana godišnjeg odmora na razini tvrtke
 • Dodane ikone za pomoć koje objašnjavaju pojedina polja unosa
 • lanje mail-a u slučaju ne vođenja evidencije sa listom radnika za koje nije vođena evidencija

Zaposlenici

 • Dodavanje broja dana godišnjeg odmora za svakog djelatnika posebno
 • Ispis evidentiranih podataka zaposlenika

Evidencija radnog vremena

 • Nemogućnost upisivanja evidencije radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa
 • Upozorenje prilikom dodavanja radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa

v 1.0.5

 • Na kartici Osobni podaci u podacima radnika dodana su polja broj radne dozvole, mjesto izdavanja, registarski broj i broj osiguranja
 • Dodana nova kartica Povijest promjena u kojoj se bilježe sve promjene unutar podataka sa dodatnim napomenama
 • U postavkama je dodan odabir prioriteta noćnog ili prekovremenog rada ukoliko se evidentira radno vrijeme dulje do 8 sati a da prelazi 22 sata

v 1.0.4.

 • Podaci zaposlenika –> dodana polja za unos godine, mjeseca i dana kod unosa staža
 • Omogućeno ručno slanje izvještaja na e-mail adresu odabirom opcije u izborniku izvještaji na mjesečnoj evidenciji

 

Automatizirane postavke aplikacije

 • Kod evidentiranja radnog vremena na dnevnoj evidenciji dodano automatsko dodavanje prekovremenog rada ako se odjednom evidentira na kalendaru više od 8 sati
 • Ukoliko se na kalendaru evidencije odjednom označi rad prije i nakon 22 sata aplikacija će automatski dodati redovan i noćni rad
 • Omogućeno slanje podsjetnika za ne vođenu evidencije u određenom periodu na e-mail adresu
 • Dodana opcija automatskog evidentiranja radnog vremena po danima
 • Omogućeno automatsko evidentiranje tipova radnog vremena odabirom dana u tjednu za svakog radnika zasebno
 • Automatsko slanje izvještaja radnog vremena u raznim vremenskim intervalima i formatima na odabranu e-mail adresu

v 1.0.3.

 • Omogućen dodavanje smjenskog rada
 • Povezivanje pojedinog zaposlenika sa smjenom
 • Filtriranje radnog vremena prema vremenu rada (smjenski rad, radno vrijeme zaposlenika, radno vrijeme tvrtke..)
 • Nove postavke aplikacije – kreiranje specifičnih postavki tvrtke
 • Odabir prikaza broja zaposlenika u evidenciji bez filtriranja
 • Poruka upozorenja prilikom prekoračenja odabranih vrijednosti u postavkama
 • Ručno slanje izvještaja put e mail-a
 • Dodatne provjere ispravnosti unosa
 • Definiranje maksimalnog broja sati noćnog rada i odmora
 • Korekcija naslovne stranice

v 1.0.2.

 • Automatski odabir državnih praznika i blagdana – Datumi državnih  praznika i blagdana automatski se odabiru ukoliko se kreira evidencija za cijeli mjesec ili tjedan u kojem se nalazi blagdan na mjesečnoj evidenciji radnog vremena
 • Prikaz državnih blagdana i praznika u izvještaju
 • Prikaz ograničen na 10 zaposlenika unutar kalendara ukoliko zaposlenici nisu filtrirani prema odjelima
 • Dodana nova kartica Kontakt podaci radnika na Zaposlenicima
 • Omogućen je odabir noćnog rada za vrijeme rada pojedinog odjela
 • Korekcija izgleda brzog izbornika evidencije
 • Tipovi radnog vremena odvojeni prema kategorijama
 • Omogućeno ispisivanje kalendara na pisač
 • Prikaz informativnog oblačića pozicioniranjem miša na evidentirano radno vrijeme
 • Dodan gumb Dodaj  kod evidentiranja tipova radnog vremena za sve radnike na dnevnoj evidenciji
 • Dodani svi tipovi radnog vremena na dnevnoj evidenciji
 • Korisnici aplikacije: ispravljeno korisničko ime koje se šalje na e mail adresu koji se prikazuje u obliku (ime@tvrtka)
 • Omogućena korisnička prava prilikom kreiranja korisnika aplikacije od strane administratora

v 1.0.1

 • Dodano pretraživanje zaposlenika po prezimenu
 • Evidentiranje tipa radnog vremena za sve zaposlenike istovremeno na dnevnoj evidenciji
 • Označeni državni blagdani u kalendaru
 • Dodan tip vremena za evidenciju neradnih državnih blagdana
 • Dodana opcija odabira broja prikaza zaposlenika unutar izbornika Zaposlenici
 • Prelazak sa mjesečne na dnevnu evidenciju dvostrukim klikom u neevidentirano polje na kalendaru
 • Prikaz tipa radnog vremena i satnice pozicioniranjem miša na polje evidencije unutar kalendara
 • Promjena alata za izradu izvještaja (Crystal reports)
 • Novi izvještaji na mjesečnoj i dnevnoj evidenciji radnog vremena (dnevni, tjedni, mjesečni, za prethodni mjesec i izvještaj do odabranog datuma)
 • Dorađen izgled izvještaja sa dodatkom polja za potpise i žig
 • Prikaz izvještaja prema organizacijskim jedinicama
 • Dodana opcija dodavanja evidencije sa dodatnim postavkama (odabir više tipova radnog vremena sa početkom i završetkom iz mjesečne evidencije)
 • Dorađen gumb Osvježi – osvježavanje kalendara

v 1.0.0.7

 • Odabir radnog vremena zaposlenika
 • Odabir radnog vremena odjela
 • Deaktiviranje korisnika aplikacije
 • Dodano upozorenje o izvršenoj akciji dodavanja radnog vremena
 • Dodano dodatno polje uz OIB za evidenciju internih šifri radnika
 • Dodano obrazovanje 2 godine fakulteta kod kreiranja zaposlenika
 • Ispravljena greška prilikom dodavanja OIB-a koji počinje sa znamenkom nula
 • Ispravljena greška prilikom dodavanja dnevne evidencije radnog vremena

 

v 1.0.0.6

 • era-dan: ispravljen update evidencije sa podtipom,
 • ispravljeno pitanje za evidenciju van radnog vremena
 • zaposlenik: dodana dodatna evidencija (interna evidencija – kao oib) i nacin zaposlenja
 • era-dan: dodano pitanje ako se dodaje evidencija van radnog vremena
 • partneri: opcije: deaktiviraj, aktiviraj i obrisi (brise accounte)
 • dodana ogranicenja na duzinu upisivanja
 • error stranice su dostupne svim korisnicima
 • zaposlenik: radno vrijeme prema zaposleniku
 • era-dan i evidencija: doradena poruka korisniku,
 • radno vrijeme po odjelu ili po partneru
 • zaposlenik: ispravljen problem sa oibom koji ima prvu znamenku 0
 • partneri: dodana opcija deaktiviraj
 • era-dan: ispravljen prikaz 2 dana
 • korisnici: ispravljeno brisanje korisnika
 • evidencija i era-dan: doradena poruka o akciji (dodan okvir i nestaje nakon 5 sek)
 • korisnik: ispravljeno brisanje
 • odjel: dodano radno vrijeme
 • zaposlenik: postavljeno radno vrijeme i upis

 

v 1.0.0.5

 • omogućen je proširen prikaz evidencije (za widescreen monitore)
 • izvještaj: prikaz za odabranu organizacijsku jedinicu
 • zaposlenik: postavljeni tabovi, podijeljeni podaci na osobne i poslovne sa manjim korekcijama
 • omogućen odabir bolovanja dnevne evidencije
 • ispravljen prikaz radnih sati dnevne evidencije
 • dorađen prikaz radnih dana mjesečne evidencije
 • brisanje organizacijskih jedinica
 • poboljšano upravljanje pogreškama
 • ispravak pogreške kod dodavanja korisnika
 • poboljšano generiranje korisničke zaporke
 • odabir voditelja odjela po korisničkom imenu i mail adresi
 • dodan prikaz tjednog i mjesečnog izvještaja na dnevnoj evidenciji
 • dodana deaktivacija kompletne aplikacije za slučaj nadogradnji i obavijesti korisnicima
 • ispravljene greške prikaza preglednika Firefox
 • dodan podatak o načinu unosa
 • dodane veze na prethodni i slijedeći dan dnevne evidencije
 • postavljene provjere ispravnosti unosa
 • prikaz poruke o zadnjoj napravljenoj akciji evidencije
 • dorada funkcionalnosti i izgleda sučelja odjela
 • dorada lokalizacije

 

v 1.0.0.4

 • evidencija: vrijeme podtipova od: 0-23, do: 1-24,
 • postavljen validator: vrijeme pocetka rada uvijek mora biti manje od vremena kraja rada
 • era-dan: odabir za prikaz 2 dana + pamćenje prikaza vremenske jedinice
 • evidencija i era-dan: poruka o napravljenoj akciji
 • odjel: doraden gui i funkcionalnost dodavanja odjela i voditelja
 • postavljena lokalizacija na hr
 • zaposlenik: autocomplete interval za mjesta i zvanja stavljen na 1 ms
 • evidencija i era-dan: upisivanje datuma i osobe koja je promjenila podatke
 • partneri: partner se ne brišu nego se označuje polje “Neaktivan” i brišu se korisnički računi
 • stranica za poruku o nadogradnji
 • zaposlenik: ispravljeno multipliciranje elemenata u ddl-ovima nakon dodavanja radnika
 • provjera ispravnosti oib-a
 • dodano polje napomena
 • ispravljen upis datuma
 • era-dan: izbacena opcija za prikaz schedulera u intervalu 15 minuta iz liste
 • greska i greska404: preimenovane u error i prebacene u error mapu
 • pregledZaposlenika: spolID prebacen u spol i prikazuje M i Ž umjesto 1 i 0
 • global: ispravljena greska na loggeru

 

v1.0.0.3

 • evidencija: dodan refresh button
 • ispravljeno brisanje partnera, stavljen cascade delete na vezu aspnet_Users i PasswordReset
 • evidencija i era-dan: refresh stranice nakon pritiska back gumba u browseru, doraden prikaz kockica i tooltipa
 • era-dan: dodan ddl za prikaz vremena u 15 min, 30 min ili 1 sat
 • baze era1, era2, era3, era4: update stručne spreme iz VŠ u VŠS
 • global: logger za pocetak, kraj i exceptione na stranici
 • admin/info: nova stranica, prikaz online korisnika i koliko je korisnika online
 • ispravak prikazaivanja HZZO…. tip nije bio aktiviran

 

v 1.0.0.2

 • era-dan i mjesecna: pamcenje org jedinice
 • ispravljen prikaz zaposlenika bez odjela
 • era-dan: refresh button, provjera evidencijaID na dodavanju i update evidencije
 • administratorske nadogradnje
 • dodan log4net
 • global.asax: dodan log4net admin

v 1.0.0.1

 • dnevna: desni klik na evidenciju nedosaje obriši
 • evidencija: drzavni praznik izbacen iz menija
 • prepravljen (izbacen) “evidentiraj rad nedjeljom, blagdanima…” iz resource menija
 • era-dan: dnevna evidencija, ispravljeno dodavanje i update
 • default: dodan live support
 • default: dodan što je slijedeće
 • ispravljen bug prikaza resource-a na orgjed -2
 • naslovnica: dodan link na quick start dokument
 • naslovnica: dodan link na blog