Evidencija radnika

Vodite podatke svojih radnika i njihovu evidenciju radnog vremena na jednom mjestu. Podatke unosite na jednostavan način te imate pristup podacima u svakom trenutku.

Unutar aplikacije nalaze se svi podaci koji su određeni pravilnikom o načinu vođenja evidencije o radnicima a podaci su podijeljeni na kontakt podatke te osobne i poslovne podatke što dodatno olakšava snalaženje.

Svakom zaposleniku moguće je odrediti njegovo unaprijed određeno radno vrijeme te ga povezati sa određenim odjelom unutar vaše tvrtke

Osobni podaci radnika

Omogućeno je vođenje evidencije radnika sa svim podacima prema pravilniku i podacima koji su bitni kako bi skup podataka o svakom radniku bio potpun. Aplikacija provjerava valjanost osobnog identifikacijskog broja OIB-a te je dodano polje dodatne evidencije ukoliko unutar vaše tvrtke postoji dodatni evidencijski broj.

Kontakt podaci radnika

Na kartici kontakt podaci radnika moguće na jednom mjestu voditi sve potrebne podatke od adrese do telefonskih brojeva, e-mail adrese te dodatnih napomena.

Unošenjem kontakt podataka radnika moguće je na brz način doći do podataka sadašnjih i prijašnjih radnika i to na jednom mjestu bez dodatnog trošenja vremena na traženje podataka.

Poslovni podaci radnika

Unutar poslovnih podataka radnika moguće je povezati svakog radnika sa organizacijskom jedinicom te mu odrediti radno vrijeme koje je moguće promjeniti u svakom trenutku. Dodana su polja koja su povezana sa radnim mjestom kao datum sklapanja ugovora, početak radnog odnosa, ukupno tjedno radno vrijeme u satima te druga polja koja su obavezna prema pravilniku o vođenju evidencije radnika.

Filtriranje radnika prema radnom odnosu

Unutar kataloga radnika moguće je filtrirati radnike prema statusu njihovog zaposlenja. Prema pravilniku je određeno da se podaci radnika čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti stoga je moguće filtrirati radnike koji su trenutačno zaposleni u vašoj tvrtki, prijašnje radnike, prikaz svih radnika unutar tvrtke te obrisanih radnika kojima nije moguće naknadno uređivanje podataka.